top of page
Werkwijze

Particulieren

In gemiddeld vier tot acht sessies, van ieder een tot anderhalf uur, coach ik je naar concretisering van jouw gewenste verandering. De bijeenkomsten kunnen zowel overdag als 's avonds plaatsvinden: in Amsterdam, of op iedere andere gewenste locatie, zoals bij jou thuis, op kantoor of midden in de natuur. De uitgangspunten: gelijkwaardigheid, vertrouwen en veiligheid. Alles is bespreekbaar en wordt strikt vertrouwelijk behandeld. 

 

Ik help je verbeeldingskracht en oplossend vermogen te vergroten. Elk traject werkt stapsgewijs toe naar de door jou gewenste verandering. Ik stel gerichte en soms ook confronterende vragen. Ik stel ook vragen om tussen onze afspraken te overdenken en vraag je om antwoorden bij de volgende afspraak mee te nemen. Onze gesprekken raken zo met elkaar verbonden.

In een kennismakingsgesprek stel ik een plan voor dat volledig wordt afgestemd op jouw doel. Als je het lastig vindt om dat doel duidelijk te benoemen, maar je voelt wel 'dat het anders moet', beginnen we eerst met het aanschouwelijk te maken. En dat lukt. Bel maar.

 

Na afronding heb je het volgende bereikt:  

- gedachten geordend;

- nieuwe gezichtspunten ontdekt;

- ideaal tastbaar gemaakt;

- concreet actieplan op papier    

  gezet;

- hulp en motivatie gevonden om

  het ideaal te realiseren.

 

Als je wilt coach ik tevens bij de uitvoering van jouw actieplan.

 

Keerpunt groepsgesprekken

Je kunt ook deelnemen aan de keerpunt groepsgesprekken. Met maximaal 5 deelnemers komt een gespreksgroep gedurende vier maanden eenmaal per maand bij elkaar van 20:00 - 22:00 uur 's avonds. In vier inspiratiebijeenkomsten krijg je handvatten aangereikt om zelf stappen te maken. Gespreksgroepen starten meerdere keren per jaar. Aanmelden kan telefonisch of per email.

 

 

 

Ondernemers

Ondernemers streven optimalisatie na in het vermarkten van hun producten en diensten.

Een coachtraject duurt doorgaans 6 tot 12 maanden. In overleg bepalen we doel en frequentie van contact. Coaching is gericht op nieuwe gezichtspunten, strategieën of oplossingsrichtingen. Het zet de noodzaak van je bedrijf en de kracht van je ondernemerschap op scherp. En dat leidt tot (nieuwe) inspiratie.

bottom of page